Vysoký kámen (Hoher Stein)

21.02.2018

Vysoký kámen je od našeho Penzionu V Horách zhruba 12km pěšky po červeném turistickém značení. Je to zhruba na 6hodinvý výlet chůzí tam a zpět, 2hodinový výlet na kole.

Vysoký Kámen - (foto - wikipedie)
Vysoký Kámen - (foto - wikipedie)

Vysoký Kámen je přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1974. Přírodní památka je zároveň zahrnuta do Evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Území přírodní památky kopíruje vypreparovaný hřeben skalních výchozů táhnoucí se přibližně od jihu k severu v délce 300 m. Na vrchu se tyčí impozantní izolované skalní věže, tvořené tvrdými křemenci. Vznikly vypreparováním z okolních měkčích fylitických břidlic, které se zde těžily až do roku 1906. Prvním skalním útvarem je od západu Vyhlídková skála (773,6 m.n.m.), dále pokračuje skalní hřeben rozložitými útvary hradeb, na jejichž konci stojí věž Zobák a hřeben uzavírá mohutná skalní věž - Větrná skála. Vynikající poloha skal byla využita pro stavbu vyhlídkové plošinky, ze které se nabízí téměř kruhový rozhled na část Krušných hor, zalesněný masiv Slavkovského lesa, Chebskou pánev ad.

Vysoký Kámen - (fofo - www.krusnohorci.cz)
Vysoký Kámen - (fofo - www.krusnohorci.cz)

Lokalita se těšila zájmu turistů již v 19. století. Roku 1883 zde byla přímo pod skalními útvary postavena hospoda, která však již v roce 1885 vyhořela. Další hospoda byla postavena v roce 1886 (někde se uvádí 1887). I tento objekt však 14. srpna 1906 zcela shořel. Ještě téhož roku zde byla postavena již třetí hospoda, ke které v roce 1928 přibyl velký sál a ve 30. letech 20. století nová přístavba. Veškeré objekty však 24. listopadu 1937 vyhořely, ale podařilo se je obnovit. Po roce 1945 došlo k začlenění území do pohraničního pásma a restaurace i s nedalekou kaplí z roku 1870 byly odstřeleny.

Již dávno před vyhlášením zvláště chráněného území získala lokalita jistou ochranu. V roce 1907 vykoupil okres Kraslice pozemky se skalními útvary, aby zabránil těžbě kamene a lokalitu tak ochránil.[4] Území bylo chráněno usnesením rady Okresního národního výboru v Sokolově ze dne 12. 7. 1974 jako chráněný přírodní útvar Vysoký kámen. Nově vyhlásil chráněné území Okresní úřad v Sokolově s účinností od 24. 7. 2000 pod názvem Přírodní památka Vysoký kámen

Zde je turistická "MAPA" Vašeho výletu.

Tady Vám servírujeme tip na VIDEO, které Vám v krátkém medajlonku popíše všechny zajímavé informace okolo Vysokého Kamene.

Vysoký Kámen - (fofo - www.atlasceska.cz)
Vysoký Kámen - (fofo - www.atlasceska.cz)

Lokalita je také poměrně významným nalezištěm mechorostů a lišejníků. Skály také dřívě poskytovaly příhodné podmínky pro hnízdění výra velkého a doložen je i výskyt tetřívka obecného. 

Zdroj ATLASCESKA a WIKIPEDIE